Elever fra Allerød gymnasium lukket ind i Frimurerlogens spændende symbolunivers

Det var med nysgerrigt sind, eleverne fra 3dq begav sig ind i det dunkle indre af det prægtige 13.500 kvm Stamhus for Frimurerlogen på Blegdamsvej i København. Da de store, tunge døre lukkede sig bag dem og lod den sidste rest af sollys fra gaden forsvinde, var det med den viden og de analyseredskaber, eleverne havde med sig fra oldtids- og religionsfaget, at de skulle oplyse det rige symbolunivers. Eleverne sugede indtryk til sig og satte spørgsmålstegn ved genstande og indretning af de 335 meget forskellige rum, der ledte tankerne tilbage til det gamle Egypten, Grækenland samt tempelridderaktiviteter. Når elevernes spørgsmål ramte emner, der gerne skulle forblive i det dunkle, svarede de to logebrødre af 10. grad, der agerede guide: ”Det regner”.

Særligt kultrummet, den prægtige logesal, hvis indretning er udformet som forgården til et tempel, sugede eleverne ind i et rigt symbolunivers, som skal hjælpe nye medlemmer gennem en rituel rejse mod niveauet som oplyst frimurermedlem. Det blev her tydeligt for eleverne, at fokus for frimurerlogens aktiviteter er den personlige udvikling. ”Når døren lukker, finder man sig selv”, lød et af mange visdomsord. En udvikling der samtidig indebærer, at man ”i spejlet formår at se andre end sig selv”.

Efter 2 ½ times intens søgen efter viden, trådte eleverne igen ud i sollyset på Blegdamsvej, tydeligt mere oplyste. I frimurernes åndelige ”fitnesscenter” havde eleverne fundet svar på, hvad logen kan tilbyde individet i den til tider forvirrede, stressfyldte moderne verden, udtaler religionslærer Charlotte Villefrance.