3v fra Allerød gymnasuim legede med LEGO klodser på Universitetet

Efter foredraget lavede 3V en LEGO-øvelse, hvor de f.eks. skulle vise, at der er 37 muligheder med bare tre 2×1 LEGO klodser. Dette lille simple eksperiment illustrerede på bedste vis, hvor svært det er dels at tælle antallet af muligheder og dels at opskrive en generel formel for antal bygninger. Problemet er, at mange bygninger bliver ens pga. symmetri!

At eksperimentere med LEGO klodser kan således give masser af viden og mening også for unge mennesker over legealderen, udtaler klassens matematiklærer Stine Weisbjerg.