Allerød Gymnasiums nye 1.g’ere er kommet godt fra start

På Allerød Gymnasium er der i år ekstra store smil på læberne, fordi det trods udfordringerne med Corona restriktionerne igen er lykkedes at give de nye 1.g. elever en god start på deres gymnasietid. Den 12. august bød skolens nye rektor Anders Wind velkommen til de 9 1.g. klasser, og i alt har gymnasiet nu 25 klasser fordelt på de tre årgange. Selv om størstedelen af de 261 nystartede 1.g’ere har bopæl i Allerød kommune, så glæder man sig også over, at gymnasiet stadig er attraktivt for elever med bopæl i bl.a. Farum, Slangerup, Lynge, Birkerød og Hillerød.

Gymnasiet har også i år gjort sig stor umage for at give de nye 1.g.’ere et spændende og varieret introduktionsprogram, som bl.a. har bestået i møde med studievejlederne, diverse introaktiviteter med tutorerne i form af samarbejdsøvelser, papkassebyg og boldspil.

Endvidere var 1.g’erne sidste torsdag på den traditionelle hyttetur, dog uden den traditionelle overnatning til fredag. Men tiden ude i de 9 hytter blev udnyttet til langt ud på aftenen med et udfordrende program bestående af eks. forskellige konkurrencer, musik, sang, og madlavning.

Desværre kunne skolen i år pga. Corona-situationen ikke afholde den traditionelle første elevfest fredag aften, hvor de nye 1.g’ere plejer at blive opfordret til at møde op udklædte. Til gengæld var de nye 1.g’ere sammen med deres lærere og tutorer på en cykel skovtur om fredagen, hvor der både var orienteringsløb og snobrødbagning.

Gymnasiet har ligesom i de tidligere år stort fokus på ”Projekt God Start”, som har til formål at skabe en klassekultur med stor såvel faglig som social trivsel. Et vigtigt element heri er konceptet ”makkerordninger”, som bl.a. sørger for, at alle nystartede elever bliver fulgt tæt i studiestarten – og det gælder såvel i som udenfor undervisningen.

Den mere almindelige hverdag som gymnasieelev med lektier og skr. afleveringer står nu for døren, og for 1.g’erne handler det om først og fremmest om grundforløbet, inden de til oktober skal vælge den studieretning, som de ønsker at fortsætte i resten af tiden på Allerød Gymnasium.

Ud over de mange nye elever har gymnasiet også taget imod 5 helt nye lærere, som er klar til at tage fat på de mange udfordringer, som ligger i at undervise på Allerød Gymnasium.