Erkan Özden på Allerød Gymnasium: Kun gennem uddannelse kan man gardere sig mod Fake News

Tirsdag den 17. november 2020 havde Allerød Gymnasiums 2.g-danskhold besøg af journalist og nyhedsvært på Danmarks Radio Erkan Özden. Özden var blevet inviteret af gymnasiets dansklærere med henblik på at belyse vigtige perspektiver på fænomenet Fake News.

Özden berørte, hvilke forklædninger Fake News kommer i, samt hvordan eleverne kan opdage, om de nyheder, de møder, er sande eller falske. Oplægget blev leveret med et stort engagement og eleverne blev aktiveret via afstemninger og battles. Derudover anvendte Özden blandt andet det amerikanske præsidentvalg som case.

Özdens vel nok vigtigste pointe til eleverne var, at det kun er muligt at gardere sig mod Fake News gennem uddannelse: ”Løsningen skal komme fra jer. Unge skal gå forrest i kampen for ordentlig nyhedsformidling og meningsdannelse på sociale medier”.

Eleverne havde mulighed for at stille spørgsmål både via Snapchat og in real life, hvilket flere benyttede sig af. Et af spørgsmålene til Özden lød: ”Hvor får du selv dine nyheder fra”? Som en del af svaret på dette spørgsmål opfordrede Özden eleverne til at finde en-to nyhedskilder, som de finder troværdige og som de altid kan gå til for at ”tjekke op” på en nyhedshistorie.

Fake news er et fænomen, der er kommet for at blive. Og med dagens oplæg i bagagen er både elever og lærere rustet med højaktuelle inputs og viden om, hvordan man kan identificere og måske endda bekæmpe fænomenet.