Her er så vinderne af den danske matematikkonkurrence A-lympiade.

På AG er vi PIV-STOLTE af

Victor Gyimóthy Mørup-Petersen
Albert Emil Lyng Petersen
Jeppe Obel-Jørgensen
Jeppe Sebastian Pihl

Alle fra 3x som er studieretningen med Matematik, fysik og kemi. De har vundet den danske matematikkonkurrence A-lympiade. Ca. 25 skoler deltog i konkurrencen, med ialt ca 100 hold – så det er superflot, at de vandt. Desværre er den internationale finale, som skulle afholdes i Holland, aflyst.

A-lympiaden er en matematikkonkurrence, der består af grupper/hold med fire elever. Således, skal de deltagende hold, ved den indledende konkurrence i Danmark, besvare en opgave, der har karakter af en matematisk problemstilling sat i en realistisk kontekst. Holdene arbejder sammen en hel skoledag og afleverer ved dagens afslutning en rapport med forklaringer og illustrationer. Der er typisk fire-fem indledende opgaver (del 1), som leder holdet på sporet af en idé til besvarelse af hovedopgaven. Den anden del er en samlet besvarelse af spørgsmålene undervejs og en fokuseret vinkel på hele opgaven.