IT dannelse: 1g klasser

Videnskabsjournalist og teknologiforsker Søren Hebsgaard udfordrede med sit oplæg ”Kunsten at fucke flere ting op på én gang” de nye 1.g elever med diskussioner omkring brugen af mobiltelefoner og IT i undervisningen og hjemme. Undervejs i foredraget lod Søren Hebsgaard eleverne trække mobilen og svare på online spørgsmål vedr. deres digitale vaner. Elevernes svar dannede grundlag for interessante drøftelser og talte sit tydelige sprog: Et stort antal elever mærker afhængigheden og erkender, at brug af mobiltelefonen i fritid og undervisning fylder for meget. Over halvdelen af eleverne sover for lidt og flere ønsker at arbejde aktivt på at ændre fastgroede vaner. Søren Hebsgaard gav forskellige bud på forslag til handling og skød bolden tilbage til eleverne. Følgende vigtige pointer fra oplægget kan danne grundlag for gode drøftelser i 1g. klasserne og måske også derhjemme:

Den røde tråd i oplægget var: ”Hvad tillader vi – hvad skal være ”normalt”?

  • I en social kontekst, i pauserne, er der en krig om opmærksomhed: Samtale med venner foregår ofte samtidig med, at telefonen er i brug. Hvad er ok? Har man ret til at blande sig, når venner bruger telefonen under hyggeligt samvær og dermed er fraværende? Hvilke nye vaner ønsker vi at skabe? Hvordan kan man skabe dem?
  • Multitasking i undervisningen: Hebsgaard lavede forsøg, hvor eleverne skulle koncentrere sig om en nyhedsudsendelse på tv., mens undertekster på skærmen gengav jokes. Eleverne blev bevidste om, det ikke er muligt at huske TV udsendelse og jokes på samme tid. Hvad kan man klare i undervisningen? Netflix og undervisning? Multitasking medfører ofte følelse af stress samt dalende energi og motivation. Hebsgaard satte spørgsmål ved, om beskeder altid haster og er vigtige? Hvordan kan man sikre sig 5 min. daglig ro?
  • Lektielæsning bliver mindre effektivt med telefonen i nærheden og der laves flere fejl med risiko for øget stressfølelse. Hvordan laves effektiv lektielæsning? (Hebsgaard nævner app til telefonen: Forest og Cold Turkey.)
  • Hvorfor er det vigtigt med Streaks på snapchat? Hvorfor er det vigtigt at have mobilen i nærheden? Er opkald i virkeligheden så super vigtige, at de ikke kan vente? (Hebsgaard nævner muligheden for at indstille ”Do not disturb” på telefonen, der sorterer i de indkomne beskeder og opkald.)