Besøg til Øresundsakvariet

Biologiklassen 3q har i det smukke sensommervejr besøgt Øresundsakvariet i Helsingør.

Formålet var at danne ny viden om undersøgelsesmetoder og specifikt om Øresund. Udover besøg med foredrag på akvariet var eleverne ude med Øresundsakvariets kutter Ofelia for at udføre målinger af salinitet, iltindhold, temperatur og fluorescens med det særlige forskningsudstyr på båden samt finde dyr på forskellige dybder i Øresund. Eleverne lærte ved undersøgelserne hvordan forholdene i havet har betydning for biodiversiteten.

Det kom som en overraskelse for de fleste elever, hvor meget bevægelse kutteren havde.

Efter frokost var det tid til at iføre sig vaders for at trække våd og undersøge ålegræs og dyr i sandbunden ved Kronborgstranden. Samlet var det både en lærerig og hyggelig tur.