Fokus på trivsel i det nye studieretningsklasser på Allerød Gymnasium

I uge 44 sammensættes de nye studieretningsklasser på Allerød Gymnasium. Gymnasieloven bebuder, at eleverne i 1.g fra skolestart i august og til første uge i november, går i en grundforløbsklasse og først derefter vælger studieretning. Det kræver en del af eleverne at skulle starte i en ny klasse allerede efter 2½ måned. Vi har derfor meget stor fokus på, at de nye studieretningsklasser kommer godt fra start. Udover en del andre introarrangementer til social sammenrystning, sender vi også alle de nye klasser på en tur, der også relaterer til studieretningen. Derfor var 1ev i ZOO. Turen var en klassedag med det primære formål at ryste eleverne sammen, og da halvdelen af klassen har bioteknologi som studieretning, havde lærerne valgt, at det skulle være i ZOO. Eleverne blev sendt rundt i mindre grupper, hvor de fik til opgave at studere typer af adfærd hos forskellige dyr så som Chimpanse, elefant, flamingo og løve. Til trods for lidt støvregn havde klassen en super dejlig dag, som blev sluttet af med en kop varm kakao på Savannen.