Dilemmakort: Brug af computer og mobiltelefon i undervisningen på AG

Formålet med dilemmakortene er at indlede en dialog om, hvad der er hensigtsmæssig anvendelse af mobil og computer i skoletiden (ifb. Med undervisning samt gruppearbejde og i pauser), med udgangspunkt i Søren Hebsgaards oplæg ” Kunsten at fucke flere ting op på én gang”.  Målet er at finde en fælles konsensus for klassen.

Eleverne deles i grupper à 4-5 og får tildelt hver deres bord, de kan sidde omkring. Eleverne trækker på skift et kort i bunken og diskuterer det pågældende spørgsmål. Alle elever skal sige noget til hvert spørgsmål. Det er den elev, som har trukket kortet, som har ansvar for, at alle bliver hørt.

På baggrund af gruppediskussionen skal gruppen nu skrive en anbefaling til teamlæreren ang. retningslinjer for anvendelse af mobil og computer i undervisningen, ved gruppearbejde samt i pauser. Man kan følge denne struktur for anbefalingerne:

  1. Den enkelte elevs ansvar er…
  2. Klassens/gruppens ansvar er…
  3. Lærerens ansvar er…

Læreren åbner for elevfeedback og klassen læser i fællesskab anbefalingerne. Formålet er at se, hvor der er enighed og uenighed og at diskutere dette.

 

Dilemmakort

Hvad var reglerne ang. anvendelse af mobil og computer på den skole, I kommer fra.

Blev de overholdt? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

Hvad har I behov for, at læreren gør i timerne for at hjælpe jer med at holde fokus på det faglige indhold?
Hvad gør I for at kontrollere jeres anvendelse af sociale medier og spil?

I skolen? I fritiden?

Hvordan forholder I jer til notifikationer på jeres smartphone og computer?

Er de slået fra eller til? Hvorfor?

 

Hvordan forholder I jer i jeres familie til anvendelsen af skærme i det daglige?

Har I særlige regler? Hvordan overholder I dem?

Hvilke konsekvenser er der ved at melde sig ud af sine chats i skoletiden?

–         For gamle venner?

–         For nye venner i skolen?

–         For familien?

 

Hvilke strategier bruger I, som kan hjælpe til at arbejde uden afbrydelser?

 

 

Hvor længe kan I arbejde uden en pause eller overspringshandling?
Hvilke gode ideer har I til aktiviteter, I kan lave i pauserne uden brug af mobil/computer.?

 

Er det ok at bruge mobiltelefonen i pauserne, når man er sammen?
I er i gang med gruppearbejde og én af de andre i gruppen sidder åbenlyst og kigger på noget ikke fagligt relevant på nettet uden at deltage i det fælles arbejde. Er det ok at mobilen er fremme under gruppearbejde?

 

Er der en god regel for brug af computer / mobil I gerne vil indføre i klassen?