IT vision på AG

Vi lever i et videnssamfund, hvor det er nødvendigt at udvikle kompetence til at omsætte information til viden og udnytte viden og erfaring innovativt i forskellige kontekster.

Det er vores vision på Allerød Gymnasium at udvikle de studerendes digitale færdigheder samt IT tekniske kompetencer, så de kan begå sig i en verden i hastig forandring, der stiller store krav til borgernes håndtering af digital information.

Tidssvarende IT anvendes i undervisningen med det formål at øge læring og selvstændig tænkning til gavn for studie- samt fremtidige arbejdsliv.