IT etik og digitale fodspor

At navigere hensigtsmæssigt på nettet

Når du lægger noget på nettet, er der risiko for, at andre tager eller deler dit indhold uden din tilladelse. Måske har én, du kender, taget et screenshot af jeres sms-samtale og delt den med nogle andre. Måske deler et firma dit billede, fordi du har brugt et bestemt hashtag. Måske er du ikke engang klar over, at dit indhold er blevet delt.

Der findes en række hjemmesider, der efterligner Instagram, og som samler brugeres opslag sammen. De kopierer både dit brugernavn, profilbillede, post og tekst. Hvis du søger på dit Instagram-navn på Google, vil du kunne finde mange søgeresultater, som ligner Instagram, men i virkeligheden er en helt anden hjemmeside.

 

Til elever – god adfærd ved brug af it-systemer og værktøjer i undervisning.

 

Studie-Ordensregler på AG. : Vedr. brug af IT i undervisningen

Ifølge Studie-Ordensreglerne stilles det som krav at

  • Mobiltelefoner og sociale medier må kun anvendes i undervisningssituationen, når læreren har givet tilladelse til det
  • Alle skal følge de regler for adfærd, der aftales i klassen
  • Lydoptagelser og andre optagelser af undervisningen og undervisningslignende situationer må kun finde sted, hvis læreren har givet tilladelse til det
  • Bærbare computere i undervisningen skal bruges til undervisningsrelevant arbejde.
  • Læreren kan bede eleverne om at lukke computeren, hvis læreren mener, at der er tale om undervisning, hvor computer ikke er relevant.

Studie-Ordensregler på AG. : Vedr. Plagiat og Snyd

Ifølge Studie-Ordensreglerne er det:

” .. Ikke tilladt at udgive andres arbejde for ens eget. Det er heller ikke tilladt at genbruge (dele af ) egne tidligere afleverede opgaver uden at angive kilden.”

Studie-Ordensregler på AG. : Vedr. Etik og sociale relationer

Ifølge Studie-Ordensreglerne er det vigtigt at:

”…. alle medvirker til at opretholde det gode forhold mellem alle, der er tilknyttet skolen, for derved at sikre en positiv, tillidsfuld og åben atmosfære på Allerød Gymnasium. Du skal opføre dig hensynsfuldt og tolerant både over for de andre elever og over for skolens medarbejdere. Almindelige normer for god opførsel gælder naturligvis på skolen:

  • Enhver form for mobning er forbudt (også på de sociale medier).
  • Enhver form for vold er forbudt.
  • Alle skal tale et sobert sprog til hinanden
  • Alle skriftlige artikler, lyd og filmoptagelser, fotos mv. der har tilknytning til skolen skal være holdt i en venlig og hensynsfuld tone. Indholdet må ikke virke stødende på andre.
  • Alle skal udvise god medieetik, det vil bl.a. sige, at ingen må fotograferes mod deres vilje og at den enkelte er ansvarlig for, hvordan billeder og andet håndteres efterfølgende ex. På Facebook