IT progressionsplan – 2023/24

Mål for digital dannelse på AG: Vision

AG ønsker:

  • at arbejde på fortsat implementering af IT i undervisningen med fokus på de didaktiske og pædagogiske potentialer. Målet er at fremme elevernes læring, hvor IT betragtes som en medspiller, der understøtter arbejdet med de faglige mål i fagene.
  • at udvikle elevernes almene digitale færdigheder dvs. tekniske færdigheder såvel som mere dannelsesmæssige aspekter.
  • at arbejde på fortsat at øge elevernes inddragelse i undervisningen gennem brug af IT.

Målet er således, at eleverne i deres 3. Årige gymnasieforløb bliver bevidste og målrettede i deres brug af IT teknologi – bliver i stand til at begå sig læringsmæssigt, socialt, etisk og produktivt i den digitale virkelighed.

For at være i stand til at realisere planer om udvikling af elevers digitale dannelse samt IT tekniske kompetencer, er der udarbejdet IT progressionsplaner for 1g.-3.g med blik for den forskellige grad af modenhed samt de sociale og faglige kompetencer for de tre årgange.

Følg linket for at finde skolens IT-progressionsplan.

Den konkretiserer hvad der skal læres, samt hvornår det finder sted i det 3. årige uddannelsesforløb.

IT Progressionsplan 2023-24