Til lærere og undervisere – disse systemer må du bruge som led i undervisning

Som ansat på Allerød Gymnasium skal du bruge de it-systemer, som skolen stiller til rådighed, til al arbejdsrelateret, digital kommunikation, undervisning og opbevaring af personoplysninger. Disse systemer er godkendt af ledelsen på baggrund af en forudgående risikovurdering.

De it-systemer, som Allerød Gymnasium har godkendt til brug i undervisning, er bl.a.:

  • Office365
  • Lectio
  • UNI-login
  • Teams
  • Outlook (mail)
  • Og mange flere.

Til virtuel fjernundervisning bruger skolen:

  • Teams
  • Lectio

Skolens vejledning i, hvordan du logger ind og bruger funktionerne finder du her.

Til almindelig undervisning kan følgende platforme bruges, idet skolen har foretaget en risikovurdering af databehandlingen i platformen. Listen vil blive opdateret halvårligt:

  • Se tidligere link

Elevernes brug af platformene er betinget af, at eleverne kender og så vidt muligt efterlever skolens husregler om agtpågivenhed og dataminimering vedr. personoplysninger.

Hvis man som underviser/lærer ønsker at ibrugtage en digital platform, der ikke fremgår af listen overfor, skal skolens GDPR-tovholder (Mads B. Pedersen) orienteres herom, så der kan blive foretaget en risikovurdering. Det pågældende it-system kan godt bruges mens der afventes en risikovurdering, så længe man overholder rammerne for god adfærd ved brug af it-systemer.