Sikker digital kommunikation med Allerød Gymnasium

Hvis du vil kommunikere med Allerød Gymnasium, kan du gøre følgende:

  • Fraværsmeldinger sendes via Lectio, hvor du udfylder en af de fire valgmuligheder (som er ”Andet”, ”Kom for sent”, Skolerelaterede aktiviteter”, ”Private forhold”, ”Sygdom”). Du bør ikke skrive noget i det fritekstfelt, der findes på samme side, da feltet ikke er sikkert nok til at uddybende oplysninger om fx sygdomsårsagen, trivsel mv. må registreres der. Hvis du skriver noget i feltet, besvarer vi det ikke.
  • Du skal være opmærksom på, at hvis du sender en e-mail med fx sygdomsoplysninger, dit cpr-nummer eller lignende, så opfordrer vi til, at du bruger en sikker (krypteret) mail. Den sikre mail beskytter dig imod, at uvedkommende læser med, når mailen sendes via det åbne internet.
  • Hvis du selv opstarter en mailkorrespondance, der indeholder fx sygdomsoplysninger, dit cpr-nummer eller lignende, med os via en usikker (ukrypteret) mail, går vi ud fra, at du er indforstået med, at vi fortsætter korrespondancen via den usikre forbindelse.

Se endvidere vores afsnit om sikker ’Sikker kommunikation med AG’ på vores hjemmeside.