Sikker og fortrolig kommunikation med Allerød Gymnasium

Al mailkorrespondance fra Allerød Gymnasium til eksterne modtagere er i udgangspunktet krypteret. Derudover sendes som hovedregel fortrolige/ personfølsomme oplysninger til modtagerens e-boks. Hvis du eller dine forældre har brug for at skrive til skolen, og kan korrespondancen komme til at indeholde fortrolige/følsomme oplysninger (fx cpr-nummer, helbredsoplysninger, private forhold e.l.), skal du gøre følgende:
  1. Benyt https://www.e-boks.dk/ og vælg ”skriv ny post”. Dernæst skriver du ”Allerød gymnasium” i søgefeltet og vælger ”Allerød Gymnasium”. Du kan både anføre tekst og vedhæftede filer, inden du dernæst trykker på send. Beskeden gemmes i din sendt-bakke efterfølgende.
  2. Hvis vi modtager mails fra dig med/om fortrolige/følsomme oplysninger, antager vi, at du selv sender krypteret, eller at du er indforstået med den risiko, du løber ved at sende ukrypteret. Vi vil som udgangspunkt fortsætte korrespondancen via den mail, som du anvender.
Hvis du modtager en krypteret mail, som du har problemer med at åbne eller besvare, bedes du kontakte medarbejderen eller skolen telefonisk. Bemærk i øvrigt, at fortrolige/følsomme oplysninger hverken bør opbevares eller sendes i systemer, som man ikke har tiltro til, og at Lectio ikke må benyttes til kommunikation om fortrolige/følsomme oplysninger. Det betyder fx, at eleverne kun skal benytte de fem prædefinerede fraværsårsager ”andet”, ”kom for sent”, ”skolerelaterede årsager”, ”private forhold” og ”sygdom”, når de har været fraværende. Du bør ikke skrive noget i det fritekstfelt, der findes på samme side, da feltet ikke er sikkert nok til at fx uddybende oplysninger om sygdom, trivsel mv. må registreres der. Hvis du vil uddybe din fraværsmelding eller du må anden vis skal kommunikere med/om fortrolige/følsomme oplysninger, skal du, hvis du ikke benytter mundtlig kommunikation skrive det i e-mail til din lærer, studievejleder eller administrationen.