Ferie- og årskalender


Herunder kan du hente årskalenderen for skoleåret 2017-18. Kommer du i en situation, hvor du i en periode er forhindret i at passe undervisningen, skal du sørge for hurtigst muligt at tage kontakt til skolen.

Skoleåret 2017-2018

Sidste undervisningsdag i skoleåret 2017-201 for 3.g'erne er onsdag d. 23 maj 2018.

Translokationen fredag d. 29. juni 2018 markerer afslutningen på skoleåret 2017-18.

For yderligere information om begivenheder i løbet af skoleåret kan du her hente en kopi af skolens årskalender. Kalenderen vil løbende blive opdateret gennem året, så det er en god idé med jævne mellemrum at hente en ny version. Aktiviteterne for de enkelte klassetrin er markeret med farver i kalenderen.

 

Ringetider


På AG har vi en modulstruktur, hvor undervisningen normalt er inddelt i 4 daglige moduler, to før frokost og to efter frokost – undtaget onsdag, hvor undervisningen slutter allerede kl. 13.40. Modulstrukturen består af 90 minutters undervisning med 5 minutters pause.

Her kan du se de præcise ringetider:

1. modul: 08.10 – 09.45
2. modul: 10.00 – 11.35
3. modul: 12.05 – 13.40
4. modul: 13.50 – 15.25

Elevbetaling ved ekskursioner


Skolen betaler elevers transport ved ekskursioner, hvis eleven ikke selv har andet rejsekort. 

Eleverne betaler selv entré/billetter. Ved større udgifter kan skolen yde et tilskud til ekskursionen, så prisen pr. elev bringes ned. 

 

Rabat på transport


Er du elev på Allerød Gymnasium, kan du gennem det nye ungdomskort få rabat på den daglige transport til skole. Du kan læse og søge om kortet på www.ungdomskort.dk. Har du yderligere spørgsmål i forbindelse med din ansøgning, kan du henvende dig til sekretær Marlene Brøgger i administrationen.

Ansøgning om SU


Alle elever på en ungdomsuddannelse kan få SU kvartalet efter, at de er fyldt 18 år. Det betyder, at fylder du 18 år i første kvartal (januar, februar eller marts), så kan du søge i marts og modtage SU fra 1. april.

Du ansøger på Statens Uddannelsesstøttes hjemmeside www.su.dk, hvor du også kan finde informationer om, hvor meget du kan få i SU, og hvilke krav du skal opfylde for at modtage uddannelsesstøtten.

Forsikring


Skolen har ingen forsikringer, der dækker eleverne eller deres ejendele. Allerød Gymnasium er omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og skolen må ifølge Børne- og undervisningsministeriets regler ikke tegne forsikringer, der dækker eleverne. Hvis en elev fx kommer til skade i skolen, bliver udsat for tyveri, ved hændelige uheld får beskadiget udstyr og ejendele, skal transporteres syg hjem fra en studietur mv., er det derfor normalt familiens egne forsikringer, der skal dække.

Vi anbefaler, at I har tegnet:

  • En familie/indboforsikring, der dækker i tilfælde af tyveri. Forsikringen bør også indeholde en ansvarsdækning, som dækker, hvis eleven kommer til at forvolde skade på andre.
  • En ulykkesforsikring, som dækker eleven i tilfælde af personskade. Husk at overveje at tilkøbe en tandskadedækning, som ikke altid er standard.
  • Ved deltagelse i studieture indenfor EU er det et ufravigeligt krav, at eleven har en hjemtransportforsikring (Hjemtransportdækning kan være et tillæg til familieforsikring, en årsrejseforsikring for familien eller en ren hjemtransportforsikring). Hvis eleven deltager i skiture eller andre sportsture, skal I tjekke at hjemtransportdækningen også dækker sportsrejser, da nogle forsikringsselskaber har undtaget sportsrejser i dækningen.
  • Ved deltagelse i studieture indenfor EU skal elever medbringe det blå sygesikringskort.
  • Ved deltagelse i studieture udenfor EU er det et ufravigeligt krav, at eleven har en syge- og hjemtransportforsikring, der dækker udenfor EU.
  • Når eleven fylder 18 år eller flytter hjemmefra, skal I huske at tjekke, om forsikringen stadig gælder, eller om der skal tegnes nye forsikringer.

Her kan dui hente en pdf-version af skolens råd om forsikring.

Læs mere ⌄

Overskrit


Test bla ...