Studiecentret

Studiecenteret er et godt sted at fordybe sig, hvis man har brug for det eller hvis man bare vil slappe af i en af de bløde sofaer. Man kan frit bruge en af de 20 stationære computere til opgaveskrivning eller søgninger på nettet, ligesom det er her at skolens elever har mulighed for at printe. Man kan desuden få tips og vejledning i litteratur- og informationssøgning af skolens dygtige bibliotekar, som underviser alle skolens elever i at målrette søgninger og forholde sig kritisk til resultaterne. I forbindelse med fremskaffelse af materialer til SRP’en i 3.g arbejder studiecenteret tæt sammen med Allerød Bibliotek. Studiecenterets samling består desuden af materialer, som andre elever tidligere har haft brug for i forbindelse med opgaveskrivning. Du kan søge blandt titlerne:

Gå til søgning i studiecentrets samling

Udlån foregår ved selvbetjening. Der er en vejledning ved udlåns-PC’en. Lånetiden er 30 dage, og det er muligt at forlænge lånetiden. Der er ingen gebyrer ved for sent afleverede bøger, men vær opmærksom på at bortkomne eller ødelagte bøger og andre materialer skal erstattes.

Det er studiecenteret selv som står for indkøb af materialer til biblioteket, og studiecenterets brugere er altid velkommende til at foreslå nye titler til vores bibliotekar Sidse Juul Windahl, som træffes i studiecenteret 5 dage om ugen:

Mandag – fredag kl. 9.00 – 15.00

Telefon: 48 10 33 51
Mail: agsjw@aggym.dk