Elevbetaling

Her kan du læse om nogle af de forskellige udgifter, du som elev skal budgettere med i forbindelse med dine tre år på Allerød Gymnasium.

Ekskursioner

Skolen betaler elevers transport ved ekskursioner, hvis eleven ikke selv har andet rejsekort. Eleverne betaler ofte selv dele af entré/billetter. Ved større udgifter kan skolen yde et tilskud til ekskursionen, så prisen pr. elev bringes ned. Ekskursioner, hvor skolen ikke dækker hele udgiften, er frivillige.

Studieture

I 2g er alle klasser på studietur til et land i Europa. Turen varer 5-6 dage. Der er tale om en faglig rejse, med et fagligt formål. Du skal selv betale for din del af rejsen. Det koster op til 5.000 kroner plus mad og lommepenge. Det er muligt at søge AGs Støttefond om økonomisk hjælp til studieturen, hvis du og din familie ikke kan klare det selv.

Egen computer

Fordi IT er et naturligt redskab i undervisningen, regner vi med, du medbringer en computer i skolen. Om der er tale om en Windows PC eller Apple computer er underordnet. Skolen tilbyder gratis licens til Office 365 (Bl.a. med Word, Excel og OneNote) til alle elever på gymnasiet. Licensen er gyldig, så længe du er elev på gymnasiet.