TV-overvågning

TV-overvågning på Allerød Gymnasium

Formålet med overvågningen er kriminalitetsbekæmpelse og -forebyggelse. Vi håber, at TV-overvågning kan være med til at bekæmpe og forebygge kriminalitet på skolens område. Der har de seneste år været flere tilfælde af tyverier på skolen i den almindelige åbningstid. Tyverierne har virket velorganiserede og har fundet sted i forbindelse med omklædningsfaciliteterne i idræt. Andre skoler i nærheden melder om organiserede tyverier fra klasselokaler og omklædningsfaciliteter i skolernes åbningstid.

På skolen har der herudover tidligere været tilfælde af indbrud blandt andet i sommerferien. Det er på denne baggrund at vi har etableret TV-overvågning.

Hvor bliver der overvåget?

Der er etableret overvågning på skolens facader og indgangspartier udendørs og indendørs i forrummet ved idrætshallen. Der er sat skilte op udendørs om at der overvåges.

Hvornår bliver der overvåget?

TV-overvågningen finder sted døgnet rundt.

Gemmes optagelserne?

Optagelserne slettes senest 30 dage efter optagelsen. Filerne bliver overskrevet af nye optagelser. Optagelserne bliver kun gennemgået ved mistanke om tyveri/ indbrud eller mistanke om anden kriminalitet. Herudover vil der være tale om gennemgang ved stikprøvekontrol. Optagelserne bruges kun til ovennævnte formål.

Hvem kan se optagelserne?

Optagelserne er kun tilgængelige for skolens ledelse, skolens tekniske personale samt alarmfirmaet. Optagelserne vil blive videregivet til politiet, hvis det skønnes relevant.

Databehandleraftale

Skolen har indgået en databehandleraftale med Nordsjællands Låseteknik.

Formalia

Allerød Gymnasium er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, vi har beskrevet ovenfor. Hvis du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Mads B. Pedersen (mbp@allgym.dk)

Juni 2020