Lektiepolitik

På Allerød Gymnasium har lærere og elever i fællesskab formuleret en lektiepolitik. Lektiepolitikken består både af regler, henstillinger og pædagogisk inspiration, der tilsammen skal være med til at gøre undervisningen bedre. Den er således et forsøg på at italesætte lektielæsning og lektiegivning for at optimere udbyttet af både elevers og læreres arbejde. Lektier er hjemmearbejde og forberedelse til undervisningstimer.

Den gode time bæres frem af, at formålet med lektielæsningen er tydeligt formidlet, så både lærere og elever kan se frem til i fællesskab at gennemgå det faglige stof med en klar vinkel. Samarbejdet mellem lærer og elever er essentielt.

Lektiegivningens 6 bud:

  1. Lektier skal være indskrevet i Lectio kl. 16 dagen før undervisningen, men hvor det er muligt inden da.
  2. Lektier til dagen efter ferie, helligdage eller weekend skal senest skrives i Lectio sidste hverdag før ferien inden kl. 16.
  3. Lektiefokus, lektieformål og opgaveinstruktioner bør indgå i den samlede evaluering på et hold.
  4. Senest 7 dage (weekend samt hverdage) før afleveringsfristen lægges den præcise opgavebeskrivelse på en skriftlige aflevering ind i Lectio.
  5. Oversigt over skriftlige opgaver indskrives i Lectio to gange årligt senest to uger efter sommerferien og efter juleferien.
  6. Teamlæreren koordinerer den skriftlige afleveringsplan for klassen. Når planen er lagt må opgaver KUN flyttes i det omfang planen tillader. Vi tilstræber max. 10 elevtimer pr. uge.

Hent en pdf-version af lektiepolitikken.