SU – Statens Uddannelsesstøtte

Alle elever på en ungdomsuddannelse kan få SU kvartalet efter, at de er fyldt 18 år. Det betyder, at fylder du 18 år i første kvartal (januar, februar eller marts), så kan du søge i marts og modtage SU fra 1. april.

Du ansøger på Statens Uddannelsesstøttes hjemmeside SU.dk, hvor du også kan finde informationer om, hvor meget du kan få i SU, og hvilke krav du skal opfylde for at modtage uddannelsesstøtten.