Håndtering af persondata

Er du elev på AG:

Du kan læse mere om håndtering af elev-persondata her:

Orientering om behandling af personoplysninger til elever (og forældre til elever under 18 år) (PDF)

Allerød Gymnasium er dataansvarlig for de behandlinger af personoplysninger, som vi har beskrevet i linket ovenfor.

Hvis du har spørgsmål eller er utilfreds med vores håndtering af persondata, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver pr. mail: dpo@gfadm.dk eller tlf. 23815081.

Er du ansat på AG:

Du kan læse mere om håndtering af ansattes persondata her:

Orientering om behandling af personoplysninger

Er du ansøger:

Orientering om behandling af dine personoplysninger, når du ansøger om optagelse på Allerød Gymnasium, kan du finde her:

Databehandling i forbindelse med ansøgning og optag (PDF)

Håndtering af øvrige personoplysninger (gæst, censor, foredragsholder, bestyrelsesmedlem, brobygger, praktikant, jobansøger, afsender af post til skolen, leverandør mv.) her:

Håndtering af øvrige personoplysninger (PDF)