Festkodeks på AG

Inden du som elev starter din festdeltagelse op på AG, kan det være meget rart i korte
træk at kende rammerne for, hvordan vi afvikler festerne på AG.

 • Vi har altid deltagelse af erfarne vagter fra professionelt vagtfirma, SSP-ansatte
  fra Allerød Kommune, lærere samt en ledelsesrepræsentant i form af enten rektor
  eller vicerektor. Henvend dig til en af disse, hvis du har behov for hjælp.
 • Det er kun muligt at få adgang til festerne, hvis gyldige billetter er købt inden
  festen på studiz.dk. Festerne er kun for AG’s elever.
 • Festerne planlægges af skolens festudvalg i samarbejde med ledelsen.
 • Vagterne tjekker altid alle tasker ved indgangen – og det er ikke tilladt for
  eleverne at medbringe nogen som helst form for drikkelse. Denne vil blive
  konfiskeret og hældt ud inden adgang til festen.
 • Under festen er det ikke muligt løbende at hente ting fra garderoben. Man kan
  kun aflevere genstande og ellers er der først adgang til garderoben, når man skal
  hjem fra festen.
 • Hvis man mister genstande under festen, da anbefaler vi, at I kommer ned om
  mandagen på kontoret og ser, om der er dukket noget op under oprydningen.
 • Husk at der altid serveres gratis vand og salg af sodavand.
 • Rygning er selvfølgelig ikke tilladt, jf. rygelovgivningen. Sker det, at elever
  ryger, da vil elever blive bedt om at forlade festen.
 • Det er ikke muligt at gå til og fra festen, mens den er i gang. Frisk luft kan dog
  altid trækkes på den røde plads.
 • Hvis vi skønner, at elever bliver for fulde, da vil vi om nødvendigt ringe hjem –
  også selvom eleven er fyldt 18 år. Hvis eleven allerede ved indgangen skønnes
  for fuld, da vil vedkommende blive nægtet indgang og de pårørende kontaktes.
 • Skolens ordensregler er også i spil ved festen. Derefter bedes alle selvfølgelig
  opføre sig tolerant og hensynsfuldt over for både elever, ansatte, vagter og SSP –
  præcis som de også er tolerante og hensynsfulde overfor dig.
 • Hvis du vil vide mere om god alkohol-kultur, så læs mere om Projektet: Gymnasier fuld af liv, der kæmper for en reduktion af de unges alkoholforbrug.
 • Find en række gode råd her, der med fordel kan tages med, hvis man som forældre lægger hus til en forfest.

God fest!

AG