Undervisningsbeskrivelser

Sådan finder du undervisningsbeskrivelser

Undervisningsbeskrivelser ligger på Lectio under de enkelte hold. Hvis du vil se undervisningsbeskrivelsen for et hold, skal du bruge følgende fremgangsmåde:

  1. Gå til AG’s undervisningsbeskrivelser på Lectio
  2. Vælg faget
  3. vælg derefter holdet
  4. over holdets skema skal du vælge studieplan
  5. klik på Undervisningsbeskrivelse

Sådan finder du studieplaner

På Lectio kan du også finde studieplaner for de enkelte klasser. Vil du se disse, skal du bruge følgende fremgangsmåde:

  1. Gå til AG’s studieplaner på Lectio
  2. Vælg klassen
  3. Over klassens skema skal du vælge studieplan