Projekt frivillig

Tag et job som frivillig ved siden af din uddannelse og få et deltagerbevis, som du kan vedlægge dit eksamensbevis. Det er essensen i et landsdækkende initiativ, som i 2010 blev til i et samarbejde mellem flere ministerier.

Alle elever på ungdomsuddannelserne kan få et frivillighedsbevis ved at deltage i et forløb på minimum 20 timers frivilligt arbejde. Det kan eks. være som medlem af elevrådet, lektiecaféhjælper, besøgsven, fodboldtræner eller medhjælper ved arrangementer/events i en velgørende organisation. Mulighederne er mange!

Det frivillige arbejde skal udføres, mens du går på AG og skal ligge uden for skoletiden. Hvis du allerede har et frivilligt arbejde, vil du også kunne bruge det til at få et bevis.

Ved at yde et stykke frivilligt ulønnet arbejde får du et større indblik i, hvad frivilligt arbejde er, og det får dig til at se det som naturligt, at man ud over sin uddannelse og job også involverer sig aktivt i det danske samfund. På www.projektfrivillig.dk kan du finde de informationer, som du skal bruge for at komme i gang med Projekt Frivillig. Du er også velkommen til at henvende dig på kontoret for at høre mere om, hvad du skal gøre for at komme i gang.