Fysik


Hvorfor er der nogen gange sol- og måneformørkelse? Og hvorfor ikke hver måned? Hvordan laves lyden fra en guitar eller en fløjte? Disse spørgsmål og mange andre besvares på Fysik C, hvor du får en viden om og forklaring på mange naturfænomener, teknologi og bæredygtig udvikling - dels ved at læse, høre og diskutere med læreren og de andre i klassen, dels ved at lave mange små og enkelte lidt større forsøg.

På Fysik B vil du udvide den viden og de metoder, der er nævnt under Fysik C. Du vil dermed lære om bl.a. bølger, elektriske kredsløb, radioaktivitet og kvantefysik, og du kommer til at lave flere forsøg, hvor du skal undersøge fysiske love og skrive rapport om det. Desuden vil du opdage, at det at skulle regne hjemmeopgaver om et bestemt emne i fysik, virkelig hjælper på din forståelse af de fysiske sammenhænge og begreber.

Vælger du Fysik A, kommer du til at arbejde endnu mere selvstændigt, og se endnu mere fysik, bl.a. elektriske og magnetiske felter, planetbevægelser samt et særligt emne (f.eks. plasmafysik og fusionsenergi), som man går dybt i. Du vil i højere grad skulle bruge matematik, både teoretisk, hvor du vil opleve, at ny indsigt kan fås ved at kombinere forskellige fysiske sammenhænge, og til databehandling af dine fysikforsøg. Du skal fremlægge nogle fysiske emner bredt, og at gøre grundigt rede for løsning af forskellige fysiske problemer.

Fysik C

Se læreplanen for Fysik C.

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

Fysik B

Se læreplanen for Fysik B.

  • Der en gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

Fysik A

Se læreplanen for Fysik A.

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kommer til mundtlig og/eller skriftlig eksamen.