Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)

Hvad er naturvidenskab? Hvorfor skal man beskæftige sig med naturvidenskab? Hvordan arbejder man i naturvidenskab? Hvad er forskellen på biologi, bioteknologi, fysik, kemi og naturgeografi? Hvad kan naturvidenskaben overhovedet bidrage med i forhold til den bæredygtige udvikling? Det er nogle af de ting vi arbejder med i naturvidenskabeligt grundforløb (NV) på Allerød gymnasium.

Alle grundforløbsklasserne kommer igennem de samme to forløb som omhandler fremtidens føde (biologi, bioteknologi og kemi) samt ”isen smelter” (fysik og naturgeografi). Igennem de to forløb ser man hvordan naturvidenskaben kan være med til at forstå og derfor løse nogle af de klimaproblemer som vi står overfor i verden.

I NV-forløbet arbejdes med ”den naturvidenskabelige metode” hvor eksperimenter har en helt central rolle. I naturvidenskab skal man nemlig kunne lave forsøg der viser/efterviser de hypoteser/den teori som man tror på.

Der arbejdes desuden med flere af de redskaber der er i den naturvidenskabelige værktøjskasse – hvor specielt formler og enheder også er centrale begreber.

Forløbet træner dig i de faglige mål frem imod den NV eksamen som ligger i slutningen af grundforløbet. Du kan læse mere om NV og de faglige mål i læreplanen for NV.

Der gives en samlet karakter på baggrund af eksamen.

Se læreplanen for naturvidenskabeligt grundforløb