Valgfag på AG

Sprog:

Som 2. fremmedsprog kan du vælge fransk fortsætter, tysk fortsætter eller spansk begynder. Hvis du vælger fransk eller tysk, skal du have det i minimum 2 år. Hvis du vælger at hæve faget til A-niveau, skal du have det i 3 år. Hvis du vælger spansk, skal du have det i alle tre år.

Kunstnerisk fag:

Du kan vælge mellem billedkunst, musik eller drama.

Andre valgfag:

Astronomi

Billedkunst

Biologi

Drama

Engelsk

Erhvervsøkonomi

Filosofi

Fransk

Fysik

Idræt

Kemi

Matematik

Musik

Naturgeografi

Psykologi

Religion

Samfundsfag

Tysk

I oktober skal du foretage dit endelige valg af studieretning og kort efter vælge dine valgfag.

NB: Vi gør alt, hvad vi kan for at opfylde dine ønsker om studieretning, sprog, kunstnerisk fag og valgfag. Vi kan desværre ikke garantere, at alle fag bliver oprettet, eller at der er plads på holdene. Såfremt der er for mange ansøgere til en studieretningsklasse, benyttes simpel lodtrækning til at fordele eleverne. I august måned – umiddelbart efter studiestarten – er der som regel mulighed for at skifte valgfag, hvis der vel at mærke er plads på holdene og at de ligger i den rigtige valgblok. Efter den 1. september er det ikke længere muligt at skifte valghold. Det gælder på samme vis for kunstnerisk fag i 1.g. Efter den 1. december vil her ikke længere være muligt at skifte fag.