Psykologi

Hvorfor kan mange unge ikke leve uden facebook i vores senmoderne samfund? Hvilken betydning har din opdragelse for din personlighed og identitet? Hvorfor opfører vi os anderledes i grupper, end når vi er alene? Er mobning et tidstypisk træk eller et uundgåeligt socialpsykologisk fænomen? Er personlighed og intelligens medfødt, miljøbestemt eller skaber vi den selv? Hvad er forskellen på videnskabelig psykologi og pop-psykologi?

Dette er bare nogle af de spørgsmål, vi kommer ind på i løbet af psykologi-undervisningen. Faget giver indblik i menneskets oplevelse af sig selv og sin omverden samt vores tanker, følelser, holdninger og handlinger i forskellige situationer. Forståelsen af menneskets psyke bliver udfordret og skal forklares ud fra forskellige psykologiske vinkler og i et psykologisk fagsprog.

Psykologi C

Se læreplanen for Psykologi C.

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

Psykologi B

Se læreplanen for Psykologi B.

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.