Biologi

Hvordan er liv opstået og udviklet, og hvordan er vi indbyrdes beslægtede med alt levende omkring os? Hvordan kan vi bedst imødegå det moderne menneskes udfordringer i forhold til livsstilssygdomme, sundhed samt bæredygtig adfærd i relation til naturen omkring os? Hvordan er fremtidsudsigterne for skrøbelige økosystemer som regnskoven, alpin natur, Arktis, tropiske koralrev og strandenge?

Vi arbejder også med hjernens fantastiske egenskaber, forskning indenfor medicin, biobrændsel og sundhed samt de nyeste genteknologiske og bioteknologiske fremskridt forbundet hermed. Vi har fokus på aktuelle emner såsom gentests, kræft, livsstilssygdomme, Ebola, kloning, GMO, mad samt menneskets samspil med naturen på godt og ondt.

Biologi er et meget alsidigt fag, der giver dig de bedste startbetingelser på videregående uddannelser med biologisk indhold som læge, sygeplejerske, bioteknolog, biolog, dyrlæge, bioanalytiker, farmaceut eller uddannelser, der sigter mod jobs, hvor du arbejder med naturbeskyttelse eller klimaproblemer.

I biologi laver vi mange praktiske forsøg.
 Som ’kittelbiolog’ vil du f.eks. komme til at udføre genteknologiske eksperimenter i laboratoriet og som ’gummistøvlebiolog’ kommer du i naturen for at studere dyre- og planteliv. Vi har netop investeret i det nyeste IT-udstyr til opsamling af resultater fra forsøg, hvor du f.eks. kan måle livsprocesser hos gærceller, undersøge dit hjerte med EKG eller måle dit stofskifte.

Udover de spændende forsøg vil du opleve en bred vifte af arbejdsformer lige fra klasseundervisning og gruppearbejde til udarbejdelse af hjemmesider og film. Vi tager gerne på tur til Universitetet, DTU, Zoologisk Have mm for at bruge deres tilbud om avancerede forsøg, og vi besøger virksomheder som NOVO og Novozymes, hvor man arbejder med biologi i den virkelige verden.

Biologi C

Se læreplanen for Biologi C

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

Biologi B

Se læreplanen for Biologi B

  • Der en gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

Biologi A

Se læreplanen for Biologi A

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kommer til mundtlig og/eller skriftlig eksamen.