Bioteknologi

Bioteknologi er et nyt fag i gymnasiet, som henvender sig til dig, der ønsker at kombinere din kærlighed til de biologiske spørgsmål med en adgangsbillet til en uddannelse som fx sygeplejerske, læge, farmaceut, biokemiker eller biolog. Bioteknologi A er nemlig adgangsgivende til de studier, som ellers kræver kemi B.

Bioteknologi er teknologi baseret på biologisk viden. Du vil lære om levende organismer, biologiske og kemiske processer, og om hvordan denne viden kan anvendes til sygdomsbehandling, miljøbeskyttelse og industriel produktion.

Du får bl.a. indsigt i den menneskelige arvemasse, kloning og genteknologi. Gennem forskellige eksperimenter, arbejdsmetoder og teori vil du få en grundig forståelse for de mange muligheder, som bioteknologien rummer.

Du vil fx kunne lave eksperimenter med et gen, der koder for et protein, der lyser grønt! Genet stammer fra en vandmand, og du skal sætte det ind i arvemassen på en bakterie. Det er også muligt at indsplejse genet i væv hos pattedyr, og denne teknik har allerede hjulpet forskningen meget. Du får dog ikke lov at gensplejse kaniner – men derimod kommer du til at diskutere, om det er etisk forsvarligt at bruge teknikken på eksempelvis kaniner!

Bioteknologi A

Se læreplanen for Bioteknologi.

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kommer til mundtlig og/eller skriftlig eksamen.