Matematik

Pythagoras, lineære sammenhænge, trekantsberegning, brøker, potenser, sinus og cosinus. Mon ikke du genkender nogle af ordene? Matematik er et fag som alle kender fra folkeskolen, og et fag som alle skal have i gymnasiet på mindst B-niveau, medmindre man har tre sprogfag på A-niveau. Matematik benyttes overalt i samfundet f.eks. til at lave modeller i økonomi, biologi, fysik eller bare til at kende forskel på forskellige lånetyper. Derfor er det vigtigt at have en god forståelse af matematik!

Matematik på B-niveau kræver og træner en basal talforståelse og fordrer en vis abstraktionsevne. Vi beviser en del af de formler (sætninger) du kender fra folkeskolen og du lærer mange nye. Anvendelsen af CAS (Computer Algebra System) er en integreret del af undervisningen på B-niveau og du får derfor stillet programmet TiNspire til rådighed af skolen. Samtidig vil Matematik på B-niveau bære præg af en vis grad af eksperimentel tilgang med CAS for at opnå indsigt i matematikkens væsen.

Matematik på A-niveau er for dig som elsker og har flair for matematik. Kravene til abstraktionsevnen øges yderligere og matematikkens anvendelser og væsen sættes ind i historiske og samfundsmæssige sammenhænge. Der er en helt naturlig kobling mellem Matematik på A niveau og alle de naturvidenskabelige fag. Desuden giver Matematik på A-niveau også mulighed for dig som vil forstå matematikken, der anvendes i dele af samfundsfag A bedre. Kravene til formidlingen (både skriftligt og mundtligt) øges væsentligt i forhold til B-niveauet.

Matematik C

Se læreplanen for Matematik C.

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

Matematik B

Se læreplanen for Matematik B.

  • Der en gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen og skriftlig eksamen.

Matematik A

Se læreplanen for Matematik A.

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kommer til mundtlig og/eller skriftlig eksamen.