Naturgeografi

Hvad kommer den globale opvarmning til at betyde for klimaet i Danmark – og i Sydeuropa? Og hvordan påvirker det mulighederne for landbrugsproduktionen? Kan fødevareproduktionen holde trit med den voksende befolkning? Har vi nok rent grundvand nu og i fremtiden til at dække vores forbrug herhjemme og hvorfor har Californien så store problemer er at skaffe vand nok? Er det rigtigt at de energiressourcer vi anvender snart slipper op? Er der alternativer? Og hvordan er så forskellige miljøer som vores danske flade landskab og Andesbjergene blevet skabt?

I naturgeografi kommer du til at beskæftige dig med væsentlige og aktuelle problemstillinger knyttet både til de lokale omgivelser og set i et globalt perspektiv. Du vil komme til at forstå det komplicerede samspil mellem den rige natur og vi mennesker: Hvordan naturen påvirker vores livsvilkår, hvordan vi udnytter naturens ressourcer, og hvordan vi gennem vores produktion og levevis påvirker det naturlige miljø.

Eksperimenter og ekskursioner indgår som en naturlig del af faget, ligesom faget er et oplagt studieturs fag.

Naturgeografi C

Se læreplanen for Naturgeografi C.

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

Naturgeografi B

Se læreplanen for Naturgeografi B.

  • Der gives en mundtlig karakter og en skriftlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.