Musik

Musik spiller en rolle for alle. Vi er omgivet af musik, vi bruger musik, vi lytter til musik, vi tager stilling til musik. Musik skaber fællesskab både for dem som lytter, og for dem som spiller eller synger. At lave musik fremmer evnen til at kunne samarbejde med andre.

Musik i gymnasiet kombinerer teori og praksis: musikkundskab og musikudøvelse.
Musikkundskab handler om at skærpe opmærksomheden over for musik, at udvikle lysten til at lytte til , vurdere og tale om musik. Det gør vi ved at beskæftige os med mange forskellige slags musik: Klassisk musik, populærmusik, folkemusik, ny musik.

Musikudøvelse handler om at synge og spille musik. Vi synger sange både enstemmigt og flerstemmigt. Vi laver sammenspil med instrumenter (bas, trommer, guitar og klaver), og alle vil få mulighed for at spille disse instrumenter. Andre instrumenter indgår selvfølgelig også i sammenspillet. Det er ikke en forudsætning, at du kan læse noder, eller at du kan spille et instrument i forvejen.

Desuden er der frivillig musik uden for skoletiden: Kor, band og musical – både elevstyret og lærerstyret.

Musik på AG

Musik C

Se læreplanen for Musik C.

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

Musik B

Se læreplanen for Musik B.

  • Der en gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

Musik A

Se læreplanen for Musik A.

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kommer til mundtlig og/eller skriftlig eksamen.