Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag valgfag i STX. Vi beskæftiger os med virksomheders økonomiske og organisatoriske liv og udfordringer. Det er private virksomheder i en markedsøkonomisk sammenhæng der er i fokus, men også virksomhedernes omgivelser (lovgivning nationalt og i EU-regi, arbejdsmarked, medier mv.) inddrages i undervisningen.

Undervisningen er delvis case-baseret (med udgangspunkt i konkrete virksomheder), men vi bruger en grundbog hvor teorier og generelle emner er beskrevet. Vi har mulighed for at indgå i virksomheds- og investeringsspil ligesom virksomhedsbesøg indgår i undervisningen.

Eksamen er mundtlig og den afspejler undervisningen ved at du eksamineres i et ukendt eksamensspørgsmål og perspektiverer til det valglfrie emne som klassen har valgt.

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

Se læreplanen for Erhvervsøkonomi.