Filosofi

Filosofi beskæftiger sig med spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber. Filosofien har som sit formål, at stille stadigt mere kritiske og dybdegående spørgsmål om viden, moral og menneskets liv.

Vi bliver klogere ved dels at læse, hvad filosoffer gennem tiderne har tænkt om disse emner, men også ved at diskutere indbyrdes på holdet. Igennem faget filosofi bliver du dygtig til at tænke selvstændigt, argumentere for din holdning og foretage en præcis tekstlæsning.

Filosofi C

Se læreplanen for Filosofi.

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.