Historie

I historiefaget lærer du om fortiden og om hvordan mennesker bruger fortiden i dag. Viden om historien er en vigtig nøgle for at kunne forstå vores egen nutid. Dette kan lyde kryptisk – lad os se på et konkret eksempel.

Langt de fleste uddannelsessteder har i dag et elevråd. Men hvorfor har de egentlig det? Hvad er den historiske baggrund for dette? Elevernes medbestemmelse på skolerne har ikke altid været en fast del af skolernes struktur. I 1968 opstod det såkaldte Ungdomsoprør, hvor studerende på landets universiteter krævede medbestemmelse og indflydelse på deres uddannelse – dette fik de. Derfor er der også på Allerød Gymnasium i dag et elevråd.

I historiefaget opnår du viden om de afgørende forandringer, der har ført til verden i dag både på lokalt, nationalt og globalt plan i en tidsperiode over de sidste ca. 2.000 år.

I historiefaget får du redskaberne til at undersøge fortiden, formidle din viden samt anvende din viden til at forstå sammenhængen mellem fortiden og nutiden. Denne viden og disse redskaber kan du både bruge i andre fag, men også i din hverdag. Mødet med historien sker gennem forskellige kildetyper, lige fra taler og avisartikler til billeder, film og musik.

Historie er et fællesfag. Det vil sige, alle har historie i 1.g, 2.g og 3.g. Her bedømmes du ud fra din mundtlige præstation. I 3.g kan du komme til mundtlig eksamen.

Historie A

Se læreplanen for Historie.

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.