Dansk

Dansk er et fag, der arbejder på både at gøre dig fagligt bedre til at læse og forstå tekster i bred forstand. Men faget er også et vigtigt bidrag til den almendannelse, som er helt speciel for STX.

Dansk et 3-årigt obligatorisk fag på A-niveau, hvor du beskæftiger dig med litteratur, sprog og medier. Det kan enten være mere adskilte forløb eller forløb, hvor de tre hovedområder spiller helt tæt sammen.

I litteraturens verden vil du blive udfordret med klassikere inden for litteraturens verden eller andre litterære forløb, der arbejder tematisk med eksistentialisme, dyret i mennesket, autofiktion eller andre spændende og højaktuelle emner i forhold til at være menneske i vores tid. Det kan også være en øjenåbner at tage på en tidsrejse tilbage i litteraturens verden og forstå, hvordan litteratur til alle tider har været en vigtig stemme – realistisk som idealistisk!

Du kan også komme på arbejde med at producere en netavis til det blå og grønne segment eller skrive et debatindlæg. Måske har oplægget til at skrive været en debat i klassen med to hold, der har påstande og belæg helt i orden. Måske arbejder du mere tæt på sproget i en helt detaljeret analyse af, hvorfor nogle politikeres taler brænder mere igennem end andres. Hvad er det, de kan, og hvorfor virker sproget overtalende på os?

Eller hvad med et tværfagligt samarbejde med samfundsfag om mediernes rolle i vores samfund. Har den trykte avis fx en fremtid? Hvad betyder de sociale medier for vores måde at kommunikere både os selv og sammen med andre på? Det kan også være, at du selv skal producere og sammensætte levende billeder – en reklame, en kampagne, en kortfilm.

Endelig skal du blive bedre til at skrive. Måske synes du, at du skriver godt nok, men hos os får du tre år til at blive endnu bedre. Og det er vigtigt! I hele dit voksenliv vil du blive bedømt på, hvordan du formulerer dig på skrift; når du skriver et brev, en klage eller en ansøgning, ser modtageren et billede af dig, der er skabt ud fra, hvor klart, præcist og korrekt, du udtrykker dig. Derfor sørger vi for, at du er en skrap formidler, der kan sætte dig igennem og udtrykke dig nuanceret, når du forlader vores skole.

Dansk A

Se læreplanen for Dansk.

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kommer til mundtlig og/eller skriftlig eksamen.