Latin

”Hvorfor skal man lære et dødt sprog?” er de fleste menneskers umiddelbare holdning til faget latin. Der er dog mange gode grunde til at beskæftige sig med latin, og rygterne om latins død er stærkt overdrevne. Ganske vist taler man i dag ikke latin andre steder end i Vatikanet, men latin er i høj grad stadig i live. Sproget lever videre i en række moderne fremmedsprog (bl.a. fransk, spansk og italiensk), og derudover er latin grundlaget for al grammatisk forståelse, og det er også grunden til, at du allerede vil møde latin i grundforløbet, hvor det er en integreret del af faget ”Almen Sprogforståelse”.

Hvorfor så vælge latin på C-niveau? Eftersom latin understøtter den sproglige forståelse på en måde, som ingen andre fag gør, er det oplagt at have faget på C-niveau i en sproglig studieretning. Det er vigtigt at understrege, at formålet med at lære latin ikke er, at man skal opnå talefærdigheder i sproget. Undervisningen forgår altså på dansk, selvom vi arbejder med latinske tekster. Det er ikke nogen hemmelighed, at der er grammatik i latin, men elever, der har haft latin, siger næsten samstemmende, at det har øget deres grammatiske forståelse, så de er blevet bedre til engelsk, tysk, fransk eller spansk.

Latin er dog meget mere end grammatik, for undervisningen centrerer sig om den romerske litteratur. Den romerske kultur har (sammen med den græske, som du vil møde i faget oldtidskundskab) lagt grundlaget for vores moderne vesteuropæiske kultur, og det betyder, at man kan opnå en uvurderlig kulturel indsigt ved at beskæftige sig med latinske tekster. Du skal altså vælge latin, fordi det giver dig en nøgle til at forstå dig selv og den verden, du lever i, og fordi du bliver bedre til både dansk, engelsk og de øvrige fremmedsprog, som du møder i gymnasiet.

Latin C

Se læreplan for Latin C

  • Der gives en mundtlig karakter.
    Du kan komme til mundtlig eksamen.