Kemi

I kemiundervisningen vil du lære om kemiske forbindelsers opbygning og funktion. Du vil opnå viden om, hvordan man producerer nye forbindelser og hvordan de analyseres. Du vil få en forståelse for medicinfremstilling, energiudvikling, kemisk produktion og helt almindelige hverdagsfænomener som permanent af hår, og hvorfor rådne fisk lugter.

Kemi er et eksperimentelt fag og en del af undervisningen vil foregå i laboratoriet, hvor du vil komme til at fremstille og analysere kemiske forbindelser. Du kan f.eks. fremstille din egen medicin eller forbindelser, der skifter farve når det bliver koldt eller varmt.

På Kemi A vil du komme til at arbejde mere selvstændigt med faget både med hensyn til teori og til eksperimentelt arbejde. Du vil få en både bred og detaljeret indsigt i mange kemiske problemstillinger, og du vil lære at kunne kombinere forskellige kemiske sammenhænge.

Kemi C

Se læreplanen for Kemi C.

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

Kemi B

Se læreplanen for Kemi B.

  • Der en gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

Kemi A

Se læreplanen for Kemi A.

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kommer til mundtlig og/eller skriftlig eksamen.