Religion

Er der teologisk belæg for, at kvinder ikke må være præster? Står der i Koranen, at kvinder skal bære slør/tørklæde? Var dødsdommen over Jesus et justitsmord? Er der liv efter døden? Hvilken rolle spiller læren om reinkarnation i de forskellige religioner?

På baggrund af konkret viden om religionernes indhold vil vi komme til at diskutere egne og andres holdninger og dermed blive i stand til at deltage i en kvalificeret debat om religionernes betydning i en moderne national og global sammenhæng.

Religion er et obligatorisk fag på C-niveau i alle studieretninger og ligger enten i 2g eller 3g. På C niveau er det obligatorisk at arbejde med emner inden for de to store verdensreligioner kristendom og islam. Derudover er der mulighed for at fordybe sig i endnu en verdensreligion (buddhisme, hinduisme eller jødedom). Endelig læses yderligere et emne, der perspektiverer ovenstående, f.eks. nye religiøse bevægelser, civilreligion, New Age, etik, Scientology, medialisering af religion eller religionspsykologi.

Religion på B-niveau er et valgfag. Her får man mulighed for at studere religion fra en religionssociologisk vinkel og dermed undersøge samfundsaktuelle problemstillinger som civilisationers sammenstød, konversion, minoritetsstudier samt religion og identitetsdannelse. Der er endvidere mulighed for individuelle projekter herunder planlægning og deltagelse i feltarbejde. Der stilles krav om beherskelse af religionsvidenskabelig teori i større omfang end på C-niveau samt arbejde med et hovedværk som ex. Tariq Ramadan ”To be an European Muslim”, større uddrag af Mormonernes ”Mormens bog” eller Hinduismens ”Bhagavad Gita”.

Religion C

Se læreplanen for Religion C.

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

Religion B

Se læreplanen for Religion B.

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.