Progressionsplan:

C-niveau:

Opgavegenrer:

Portfolio

Kompetencer:

  • Mindre løbende skriftligt arbejde, registreringsopgaver og noteskrivning – oftest udført i undervisningstiden:
  • Fagterminologi
  • Analyse (formelle virkemidler, betydnings- og socialanalyse) og fortolkning
  • Bevidsthed om udvalgte kunsthistoriske perioder
  • Gengivelsesstrategier

Opgavegenrer:

Portfolio:

Her skelnes mellem den rent praktiske portfolio, som ikke indeholder en skriftlig dimension og den elektroniske portfolio, som indeholder en skriftlig dimension.

Portfolio betyder en beholdning af dokumenter; beholdningen opbevares i en form for mappe, hvori eleven skal dokumentere dine erhvervede kompetencer i et fag.

Opgavetyper i en portfolio:
  • Billedanalyse
  • Registreringsopgaver, (f.eks. tegneøvelser med forskellig fokus: perspektivtegning, tegnetekniske øvelser, parafrasering. Endvidere arkitekturmodelering og skulptureringsøvelser)
  • Noter, (refleksioner over lektie og praktisk arbejde, gerne i kombination)
  • Fotos, (som dokumentation og/eller selvstændigt produkt.)

Kriterier for en god portfolio:

Den gode portfolio er en systematisk samling af arbejder, som viser den studerendes præstationer inden for fagets temaer og kompetencer (praktisk og til dels skriftligt)

Den skriftlige dimension indbefatter elevens selvstændige valg af indhold, og viser elevens refleksioner omkring emner, analyser af professionelle værker, registrerings- og fotoopgaver.

(Her skal være en pdf med en eksemplarisk opgave)