Progressionsplan:

(Her skal være et link)

C-niveau:

Opgavegenrer:

Korte, enkle, frie og bundne opgaver med enkelte fokuspunkte. Fokus på delkompetencer

 • Brainstorming
 • Mindmapping
 • Timereferat
 • Billedbeskrivelse mm.

Kompetencer:

 • Sproglig korrekthed
 • Grammatik (verber)
 • Ordforråd
 • Ordbogsopslag
 • Genskrivning

B-niveau:

Opgavegenrer:

 • Mellemlange, frie og bundne opgave: Fokus på delkompetencer og progression i sværhedsgrad og krav
 • Brainstorming
 • Mindmapping
 • Timereferat
 • Billedbeskrivelse mm.

Kompetencer:

 • Grammatik
 • Ordforråd
 • Tænkeskrivning
 • Processkrivning
 • Præsentation/talepapir

A-niveau:

Opgavegenrer:

Længere frie og bundne opgaver. Fokus på delkompetence og på progression i sværhedsgrad og krav

 • Brainstorming,
 • Mindmapping
 • Timereferat mm.

Kompetencer:

 • Grammatik
 • Ordforråd
 • Tænkeskrivning
 • Processkrivning
 • Præsentation/talepapir

Opgavegenrer:

I tysk arbejder vi skriftligt med bundne og frie opgaver. Bundne opgaver dækker over opgaver, som tester/træner grammatik og ordforråd.

Frie opgaver kunne være:

 • B-niveau:
  • Filmanalyse
  • Resume/sammenfatning af tekstindhold
  • Tegneserie
  • Læserbrev
  • Billedbeskrivelse
  • Podcast
  • Vodcast
  • Powerpoint-fremlæggelser (fx optaget med screencast-o-matic)
 • A-niveau:

På A-niveau gælder de samme undergenrer

 • Fri skriftlig opgave på baggrund af tekstforståelse
 • På den nuværende reform er oversættelse også en opgavetype, der testes i, til skriftlig eksamen.
 • På den nuværende reform er resume også en opgavetype, der testes i, til skriftlig eksamen.

Kriterier for en god opgave:

I de skriftlige tyskprøver testes eleverne i tekstforståelse og disponering* af besvarelsen er i fokus. Misforståelser i forhold til tekstindhold vægtes negativt. Det samme gælder sproglige fejl.

(*Med disponering af stoffet menes udover en god struktur også evnen til at udvælge og beskrive det, som er væsentligt i en tekst.)

Taksonomiske niveauer:

Når tysk indgår i SRP anvendes begreberne redegørelse, analyse og fortolkning dog på samme som i fx dansk.

Redegørelse

Analyse

Diskussion

(mangler)