Metoder i engelsk

I engelsk indgår en række metoder, der kan deles op i de rent engelskfaglige metoder, som er specifikke for faget, og de fællesfaglige, som faget deler med andre.

Fra videnskabsteori til engelskfaglige metoder

Eksempler på metoder

Methods

Analysis of language

I en sproglig analyse, også kaldet en lingvistisk analyse, arbejdes der med det engelske sprog ud fra en analyse af f.eks.

  • Grammatik
  • Ordforråd
  • Syntaks
  • Lydsystemer (fonetik)

En sproglig analyse kan f.eks. undersøge:

  • Hvordan er det engelske sprog opbygget?
  • Hvad er grænserne for sproglig variation, og hvorfor?
  • Hvilke generelle lovmæssigheder styrer sprogforandring over tid, og hvorfor?
  • Hvordan tilegner man sig det engelske sprog som modersmåls- eller andetsprogstalende?

Genres

Genre examples

Genres og subgenres