Progressionsplan:

Grundforløb: (Mangler)

1.g.

 • Elevkompetencer:
 • Omsætte teoretisk viden til praktik
 • Gennemføre og analysere testresultater (empiri)
 • Analysere og diskutere.

2.g.

Elevkompetencer:

 • Analyse
 • Fortolkning
 • Diskussion
 • Perspektivering
 • Empirisk arbejde
 • Samarbejde
 • Brug af analyseværktøjer (app’s og anden software).

3.g.

 

C-niveau:

Opgavegenrer:

 • Træningsprojekt

Kompetencer:

 • Eleverne skal sammensætte og udføre et træningsprogram over 6-8 uger.
 • Efterfølgende laves en individuel rapport over projektet.
 • Elevkompetencer: omsætte teoretisk viden til praktik, gennemføre, analysere testresultater (empiri) og analysere/diskutere.

B-niveau:

Opgavegenrer:

 • Rapport

Rapporterne skal som udgangspunkt repræsentere et varieret udsnit af læreplanen. Derfor vil opgavernes opbygning og struktur være meget forskellige.
Desuden skal de repræsentere flere af de hovedområder, som idræt dækker.

 • grupperapporter.
 • individuelle rapporter.

Kompetencer:

 • Analyse
 • Fortolkning
 • Diskussion
 • Perspektivering
 • Empirisk arbejde
 • Samarbejde
 • Brug af analyseværktøjer (app’s og anden software)