Kemi – Taksonomiske niveauer

I kemi anvendes den taksonomiske model SOLO, der inddeles i fem trin:

Trin 1:

  • Genkendelse af kemiske formler og strukturer, samt stoffernes navne. (C)

Trin 2:

  • Beskrivelse af stoffers egenskaber. (C)
  • Opskrivning og afstemning af reaktionsskemaer. (C)
  • Simple mængdeberegninger og f.eks. pH-beregninger på opløsninger af stærke syrer og baser. (C)

Trin 3:

  • Forklaring af stoffers fysiske og kemiske egenskaber på baggrund af deres kemiske struktur. (C/B)
  • Anvendelse af matematiske modeller til beregninger på reaktioner og blandinger af stoffer. (B/A)

Trin 4:

  • Kobling af det makroskopiske og mikroskopiske niveau, og tilhørende symbolfremstilling – dvs. anvendelse af observationer ved et forsøg til opskrivning af et reaktionsskema. (C/B/A)
  • Anvendelse af matematiske modeller til at forudsige udviklingen af en kemisk reaktion under forskellige betingelser. (B/A)

Trin 5:

  • Anvendelse af flere forskellige områder i kemien til analyse og/eller tilrettelæggelse af et nyt/ukendt eksperiment. (A)

Bemærk: Der er dele af niveauerne som ikke kan opnås på B- og C-niveau.