Biologi – Taksonomiske niveauer

Redegørelse:

En redegørelse er en struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en biologisk, kemisk og/eller bioteknologisk problemstilling.

Analyse/ undersøgelse:

En grundig gennemgang og forklaring af data. En ren beskrivelse er ikke tilstrækkelig.

Diskussion/vurdering:

I en diskussion forholder man sig til problemstillingen ved at anvende faglig viden. Det kan f.eks. være ved at fremdrage fordele og ulemper. Inddrag forskellige betragtninger f.eks. bioteknologiske, miljømæssige eller medicinske. Afslut med en konklusion, hvis det er muligt.

En vurdering er på samme taksonomiske niveau som en diskussion, men adskiller sig ved indholdet. På baggrund af biologisk, kemisk og/eller bioteknologisk viden og evt. en analyse vægtes synspunkter for og imod en problemstilling. Afsluttes med en konklusion.