Fysik – Progressionsplan

1.g.

 • Den naturvidenskabelige metode
 • Enheder (i begrænset omfang og anvendt særligt i resultater)
 • Kunne skelne mellem enheder og størrelser
 • Formler (simple sammenhænge, størrelsesordner, præfixer)
 • Digital dataopsamling i eksperimenter
 • Analyse af data (regression og beregninger)
 • Lave, læse og forstå grafer med navn og enheder på akser samt passende skalering
 • Præsentation af resultater i opgaver og eksperimenter

2.g.

 • Enheder (både i mellemregninger og i resultater)
 • Formler og symbolmanipulation (isolere og reducere forskellige størrelser i en formel)
 • Selvstændigt eksperimentelt arbejde med skriftlig dokumentation
 • Analyse af data (diskussion af statistiske og systematiske usikkerheder)
 • Vurdering af størrelser for resultater i forbindelse med eksperimentelt arbejde og opgaver
 • Formidling af teori, eksperiment og resultater til en bestemt målgruppe
 • Fysik C i 2g: Øgede krav til faglig præcision i kompetencerne i forhold til fysik C i 1g

3.g.

 • Formler (forstå og arbejde med komplekse sammenhænge).
 • Omsætte fysiske problemer til teori og beregninger
 • Vurdere sammenhænge og størrelsesordner i åbne problemstillinger og opgaver
 • Præcis formidling af eksperimentelt arbejde, herunder også forklaring af teori.

Opgavegenrer og tilhørende kompetencer:

C-niveau:

 • Rapport og journal
  • Enheder
  • Formler
  • Digital dataopsamling
  • Analyse af data (regression og beregninger)
  • Lave grafer
 • Regneopgaver (i begrænset omfang)
  • Enheder
  • Kunne skelne mellem enheder og størrelser
  • Formler
  • Lave og forstå grafer

B-niveau:

 • Rapport og journal
  • Enheder
  • Formler
  • Formidling af teori
  • Digital dataopsamling
  • Analyse af data (regression og beregninger)
  • Lave grafer
  • Selvstændigt eksperimentelt arbejde
  • Vurdering af resultater
 • Regneopgaver
  • Enheder
  • Kunne skelne mellem enheder og størrelser
  • Formler
  • Lave og forstå grafer
  • Vurdering af størrelser for resultater

A-niveau:

 • Rapport og journal
  • Enheder
  • Formler
  • Præcis formidling af teori
  • Digital dataopsamling
  • Analyse af data (regression og beregninger)
  • Lave grafer
  • Selvstændigt eksperimentelt arbejde
  • Vurdering af resultater
 • Regneopgaver og skriftlige eksamensopgaver
  • Enheder
  • Kunne skelne mellem enheder og størrelser
  • Formler
  • Omsætte fysiske problemer til teori og beregninger
  • Lave og forstå grafer
  • Vurdering af størrelser for resultater