Psykologi – Opgaver

Små skriveøvelser (C-niveau)

De små skriveøvelser kan f.eks. omhandle metodekritik- og diskussion hver gang man har gennemgået en undersøgelse/eksperiment og efter gennemgang af et samlet forløb.

Kriterier for en god skriveøvelse:

  • Præcision
  • Overblik
  • Kritisk stillingtagen.

Her kan du se en eksemplarisk skriveøvelse.

Projektarbejdet, rapport eller elektronisk præsentation (B-niveau)

Projektarbejdet på B-niveauet er en 5 elev-timers opgave i 3.g, og består af ét større produktorienteret projektarbejde, hvor eleverne selvstændigt fordyber sig i en faglig problemstilling og gennemfører og bearbejder mindre former for feltundersøgelser.

Kriterier for en god opgave:

  • Klar introduktion til og beskrivelse af problemstillingen.
  • Tydelig begrundelse af den teori og den metode der vælges for at besvare problemstillingen (Refleksiv stillingtagen til metode og teori.)
  • Tydeligt overblik over teori og begreber
  • Aktiv brug af empiri og teori og koblingen mellem dem.
  • Vurdering af empiriens resultater og disses udsagnskraft

Her kan du læse om hvordan man laver en interviewundersøgelse.