Dansk – Opgaver

Den litterære artikel:

Den litterære artikel som opgavegenre handler om at analysere en eller flere fiktionstekster.

Som forfatter af artiklen er dit mål at delagtiggøre den interesserede læser i hvad du har fundet ud af omkring teksten, og at overbevise læseren om gyldigheden af det.

Den litterær artikel bør indeholde:

 • en indledning der kan fange læseren
 • en kort præsentation af teksten
 • en metodisk tekstanalyse
 • en fortolkning, baseret på analysen
 • en perspektivering af teksten
 • en afrunding der opsummerer og viser tilbage til indledningen

Opgavetyper i en litterær artikel:

Den litterære artikel indeholder følgende opgavetyper, der dog ikke skal have særskilt overskrift i selve opgaven.

 • Indledning: Præsentation af tekstmaterialet samt et tematisk fokus
 • Analyse: Danskfaglig analyse, dvs. med anvendelse af danskfaglig metode og begreber. Analysen skal udfolde den vinkling som indledningen har lagt, og det fokus som selve opgaveteksten har formuleret. Husk at dokumentere i form af tekstnedslag
 • Fortolkning: Her præsenterer du dit samlede bud på en forståelse af teksten med udgangspunkt i din analyse.
 • Perspektivering: Perspektiver i overensstemmelse med opgaveformuleringen, dvs. fx til genre, tema eller periode.
 • Afrunding: Rund artiklen af i forhold til indledningen og det oplæg du gav der.

Kriterier for en god litterær artikel:

 • sproget er klart og velformuleret dansk, som er sprogligt korrekt
 • opfylder opgavens krav og anvisninger
 • markerer en vinkel på stoffet
 • analyserer
 • gør brug af relevant danskfaglig viden
 • har tekstfokus
 • har overblik over materialet
 • går tæt på teksten
 • har blik for tekstens sammensathed
 • dokumenterer, citerer og henviser
 • fortolker på baggrund af analysen
 • perspektiverer ud fra det givne fokus

Her kan du se et eksempel på en litterær artikel.

Kronikken:

Kronikken som opgavegenre handler om at belyse og analysere en argumenterende tekst, samt føre diskussionen af dens emne et skridt videre.

Som forfatter af kronikken har du gjort din stilling op og skal klæde læseren på til også at tage kvalificeret stilling.

Opgavetyper i en kronik:

Kronikken indeholder følgende opgavetyper, der dog ikke skal have særskilt overskrift i selve opgaven.

 • Indledning: Præsentation af tekstmaterialet samt et emne eller fokus
 • Redegørelse: Gør kort rede for hvad skribenten mener, dvs. præsentér de centrale synspunkter i prioriteret rækkefølge.
 • Sproglig karakteristik: Karakterisér hvordan synspunkterne fremføres. Analysér brugen af argumentation og sprog. Giv eksempler og husk at bruge danskfaglige begreber. (Analyse af hovedargumentet/-erne med påstand, belæg, virkemidler mm.)
 • Diskussion: Præsentation og afvejning af forskellige synspunkter. Diskutér emnet med udgangspunkt i tekstens synspunkter og i din analyse af dem. Inddrag andre(s) synspunkter og tilfør gerne relevant viden om emnet. HUSK at diskussionen ikke handler om, hvad du synes, men om at få belyst emnet fra flere sider!
 • Afrunding: Rund kronikken af i forhold til indledningen og det oplæg du gav der. Her må du gerne tage stilling og konkludere.

Kriterier for en god kronik:

 • sproget er klart og velformuleret dansk, som er sprogligt korrekt
 • opfylder opgavens krav og anvisninger
 • redegør og karakteriserer
 • gør brug af relevant danskfaglig viden
 • har emnefokus
 • har overblik over materialet
 • slår ned på træk, som er centrale for emnet
 • dokumenterer
 • diskuterer problemstillinger, som er centrale for emnet
 • argumenterer
 • konkluderer

Her kan du se et eksempel på en kronik.

Essayet:

Essayet som opgavegenre er den mest personlige af opgavegenrerne. Ordet ”essay” betyder oprindeligt ”undersøgelse” eller ”forsøg”. Emnet er danskfagligt og du skal præsentere din viden og din holdning til emnet, så du besvarer opgaven og kommer omkring forskellige vinkler på emnet.

Et essay indeholder følgende elementer:

 • Indledning: Åbningen bør være undrende, åben, undersøgende, sprogligt interessant — dvs. essayistisk
 • Hovedafsnit:
  • Beskriv hovedemnet fra 3-5 vinkler
  • Sørg for at præsentere og indarbejde tekstforlægget
  • Indarbejd både abstrakte og konkrete sekvenser, dvs. både eksempler og refleksioner
  • Hold dig til emnet!
  • Sørg for gode overgange
  • Besvar (eller reflektér i det mindste) over alle de spørgsmål du stiller. Og omvendt: stil kun spørgsmål du kan besvare eller reflektere over.
  • Sørg for variation i eksemplerne
  • Inddrag læseren!
  • Skriv personligt!
  • Inddrag danskfaglig viden (og terminologi/ begreber)
  • Kontroller at du har besvaret opgaven.
 • Afrunding: Rund essayet af i forhold til indledningen og det oplæg du gav der. Husk af afslutte essayet åbent mod yderligere refleksion.

Kriterier for et godt essay:

 • sproget er klart og velformuleret dansk, som er sprogligt korrekt
 • opfylder opgavens krav og anvisninger
 • undersøger, reflekterer
 • har emnefokus
 • har overblik over materialet
 • tager afsæt i materialet
 • udnytter materialet i sine refleksioner
 • inddrager skribentens egne overvejelser og evt. andet stof
 • afrunder i en åbning, hvor læseren kan fortsætte refleksionerne

Her kan du se et eksempel på et essay.